Obesitat - grassa - celulitis

Segueix sent una de les Pandèmies del segle XXI.

En l’obesitat apareixen i desapareixen diferents tractaments de moda, tots ells intentant reduir aquesta i prevenir-la amb més o menys dificultat, requerint gairebé sempre, un compromís per part del pacient.

Disposem de diferents formes de tractar:LIPODIETA
Mesoterapia corporal

tornar adalt ↑ tornar adalt ↑