Mesoterapia corporal.

Aquesta tècnica la venim realitzant fa 18 anys i continuem amb ella. S’han variat els productes injectables al llarg dels anys. Són tots naturals i homeopátics.

Es realitza mitjançant una pistola de Mesoterapia, sent així gairebé indolora i amb menys hematomas.

Consta d’una sèrie de puntxades de 2-3mm de profunditat en tota la area a tractar. Es realitza una sessió setmanal i un total de 10 sessions.

La perduda de volum és molt ràpida.Combinat amb tractament Dietètic adequat es perd pes i volum d’una manera constant.

La solem realitzar amb Pistola electrònica produint menys molèsties i hematomas.

Cada producte té característiques diferents que els fan més o menys apropiats per a determinadas zonas o características del pacient.

Aquest tractament requereix molt poques cures: durant alguns dies cal aplicar protecció final i no es pot usar maquillatge o cremes. Si que es pot posar fred sobre la zona tractada, així com pomades contra els hematomas.

El resultat final no es pot valorar immediatament, sinó passat cert temps.

Els efectes secundaris solen ser molt lleus: inflamació, petits hematomas i, excepcionalment, eritema. Poden haber reaccións alergicas a alguna substancia, pero es molt infrecuent.

Dr Alex Roig

tornar adalt ↑ tornar adalt ↑