Implants Facials. Promocio.

És una tècnica de ràpid efecte. Introduïm Ac. Hialuronic Reticulat en:

  • Llavis per a augmentar el seu volum o perfilat.
  • En Solcs i arrugues facials profundes millorant la seva depressió.
  • S’augmenten també volum en el terç inferior de la cara.

Consta d’una o 2 sessions. La duracion és des d’un any a 2 anys depenent del producte i protocol a seguir.

Cada producte té característiques diferents que els fan més o menys apropiat per a determinadas zona o característica del pacient.

Aquest tractament requereix molt poques cures: durant alguns dies cal aplicar protecció final i no es pot usar maquillatge o cremes. Si que es pot posar fred sobre la zona tractada, així com pomades contra els hematomas.

El resultat final no es pot valorar immediatament, sinó passat cert temps. Els efectes secundaris solen ser molt lleus: inflamació, petits hematomas .

PROMOCIO GENER 2016 249€

Dr Alex Roig

tornar adalt ↑ tornar adalt ↑